HomeOver onsOudersGastoudersInfoContact
 • De gastouder is minimaal 21 jaar oud
 • De gastouder gaat graag met kinderen om
 • De gastouder is lichamelijk gezond en geestelijk evenwichtig
 • De gastouder spreekt Nederlands
 • De gastouder is in staat om een continue en stabiele opvangsituatie te bieden
 • De gastouder beschikt over een open en flexibele instelling
 • De gastouder heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is representatief
 • De gastouder is in het bezit van een certificaat van de cursus Kinder EHBO, dat voldoet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis
 • De gastouder is in het bezit van het diploma MBO 2 Zorg en Welzijn of vergelijkbaar diploma
 • De gastouder heeft een verklaring omtrent het gedrag dat niet ouder is dan twee maanden
 • De kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht
 • De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang
 • De gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan BE KIND Gastouder Service