De kosten van de gastouderopvang:

 1. De maandelijkse opvangkosten van uw gastouder (het aantal uren maal het uurtarief).
 2. Plus de maandelijkse bureaukosten van Be Kind Gastouderservice.

Be Kind Gastouderservice hanteert de volgende bureaukosten:

 • 1ste kind:   €75,- per maand
 • 2de kind (uit hetzelfde gezin):  € 50,- per maand
 • Vanaf het 3de kind (uit hetzelfde gezin) gratis.

Voor een gastouder aan huis oftewel een nanny geldt een vast tarief van € 125,- per maand per gezin. Voor een tweede nanny op hetzelfde adres geldt een tarief van € 70,- per maand per gezin.

Waarom zijn er bureaukosten?

 1. Wij zorgen dat zowel Be Kind Gastouderservice alsmede onze gastouders voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het toetsingskader van de GGD.
 2. Wij dragen zorg voor de selectieprocedure van de gastouders die zich bij Be Kind willen aansluiten.
 3. Wij dragen zorg voor registratie van gastouders of nanny’s in het Landelijk Register Kinderopvang LRK. En uitschrijven bij geen bemiddeling.
 4. Wij zorgen voor de bemiddeling tussen ouder(s) en gastouder gedurende de hele opvangperiode.
 5. Wij waarborgen de kwaliteitseisen bij de gastouder.
 6. Wij zorgen van het voeren van de intake gesprekken met de ouders voor het maken van de juiste match met een gastouder.
 7. Wij dragen zorg voor het evalueren van de opvang bij de ouders en het voeren van voortgangsgesprekken bij de gastouder.
 8. Wij zorgen voor de facturatie en uitbetalingen naar de gastouders. (Kassiersfunctie).
 9. Wij checken onze opvanglocaties door o.a. het uitvoeren van risico-inventarisaties, evaluaties en huisbezoeken.
 10. Wij bieden trainingen aan zowel ouders als gastouders waaronder een kinder EHBO.
 11. Wij zorgen voor de juiste informatievoorziening omtrent de laatste ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving van de gastouderopvang.
 12. Kortom; wij zijn medeverantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang en het voeren van een deugdelijke administratie.

Waarom Be Kind Gastouderservice?

Wij zijn een gastouderbureau dat zich kenmerkt door een kleinschalige aanpak.

 1. Be Kind staat voor kindvriendelijk; Kinderen mogen zijn wie ze zijn in een veilige, vertrouwde en huiselijke omgeving.
 2. Be Kind staat voor transparantie; Persoonlijk, vriendelijk en open communicatie.
 3. Be Kind kiest kwaliteit boven kwantiteit; Onze gastouders worden bijgeschoold, zijn professioneel en pedagogisch onderlegd.
 4. Be Kind is een lokaal gastouderbureau vanuit Amsterdam e.o; Wij kennen de locale markt en werken samen met de plaatselijke GGD.
 5. Be Kind, wees vriendelijk!

Wilt u berekenen hoeveel u eigen bijdrage is?

Via onderstaande link komt u op de site van de belastingdienst, hierop kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is. Kinderopvangtoeslag is een toeslag. Er is dus altijd een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. Uw kinderopvang wordt dus nooit helemaal gedekt door de kinderopvangtoeslag. Houd hier rekening mee!

http://www.toeslagen.nl