De visie en het onderscheidend vermogen van Be Kind Gastouderservice

Vriendelijkheid (“BE KIND”) staat hoog in het vaandel bij Be Kind.  Onder “ vriendelijk zijn” valt behulpzaam, attent, beleefd, lief, goedaardig en welwillend zijn.

“BE KIND” kan je ook interpreteren als: “Laat een kind een kind zijn.”

Be Kind Gastouderservice vindt “spelen” hét middel om de kinderen voor te bereiden op te maatschappij (bijvoorbeeld naar school gaan). Door (samen) te spelen, leert een kind op een ongedwongen manier. Spelen is een wisselwerking tussen kijken, luisteren, spreken, nadoen, uitproberen, bedenken, ontdekken en opnieuw beginnen. Door te spelen worden telkens sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden aangesproken, geoefend en vergroot. Het is ook van belang dat het kind mag zijn wie het is.

Be Kind Gastouderservice zet zich daarnaast in voor een veilige en vertrouwde omgeving waar de verzorging en aandacht zoveel mogelijk op de behoeftes van het kind worden afgestemd.

We streven er naar om helder en eenduidig te communiceren over  de werkwijze van Be Kind Gastouderservice. Dit alles binnen het wettelijke kader waar je als gastouderbureau aan moet voldoen.

Afspraken en werkwijzen die worden beschreven in het pedagogisch beleidsplan van  Be kind Gastouderservice zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het SMART principe:

Specifiek, Meetbaar,  Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden

Onderstaande het Pedagogisch Beleidsplan van Be Kind Gastouderservice

Pedagogisch beleidsplan Be Kind Gastouderservice versie 2.4

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!