• De gastouder is Kind! Oftewel vriendelijk, open en transparant
 • De gastouder is minimaal 21 jaar oud
 • De gastouder gaat graag met kinderen om
 • De gastouder is lichamelijk gezond en geestelijk evenwichtig
 • De gastouder spreekt Nederlands
 • De gastouder is in staat om een continue en stabiele opvangsituatie te bieden
 • De gastouder de opvang en verzorging uitvoert met inachtneming van de daartoe door de overheid of het gastouderbureau vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals deze thans zijn vastgesteld respectievelijk gedurende de opvang zullen wijzigen
 • De gastouder bereid is onder eigen verantwoordelijkheid het kind/de kinderen van de bij het GOB ingeschreven ouder(s) op te vangen en te verzorgen
 • De gastouder beschikt over een open en flexibele instelling
 • De gastouder heeft geen lichamelijke of geestelijke gebreken die een kwalitatief goede opvang en verzorging van een kinderen/de kinderen van de ouder(s) in de weg staan
 • De gastouder heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is representatief
 • De gastouder is in het bezit van een certificaat van de cursus Kinder EHBO, dat voldoet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis of andere erkende aanbieders
 • De gastouder is minimaal in het bezit van het diploma MBO 2 Zorg en Welzijn of vergelijkbaar diploma
 • De gastouder heeft een verklaring omtrent het gedrag en staat ingeschreven in het personenregister
 • De gastouder, huisgenoten en structureel aanwezigen hebben een verklaring omtrent het gedrag en staan hiermee ingeschreven in het personenregister
 • De kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht
 • De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang
 • De gastouder is bereid om trainingen te volgen
 • De gastouder handelt volgens het samen opgestelde risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid
 • De gastouder kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan Be Kind Gastouderservice