Protocol Kindermishandeling, huiselijk geweld en Grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode, het zogenaamde “Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang”. Kortweg meldcode kindermishandeling kinderopvang. Het protocol bestaat uit 3 routes voor 3 verschillende situaties:

  1. als er vermoeden is van huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie;
  2. bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict (mishandeling of misbruik) door een medewerker;
  3. bij een vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Elke route bestaat uit een stappenplan met 5 stappen. Zie ook de gratis meldcode app voor de kinderopvang Download de app gratis uit de App Store of Play Store. Bron: BOINK

Onderstaande de meldcode kindermishandeling van Be Kind Gastouderservice

Meldcode Kindermishandeling versie juni 2018

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!