Veiligheid en gezondheid hebben een hoge prioriteit binnen de gastouderopvang. Onze locaties staan net zoals een kinderdagverblijf onder strenge controle van de GGD en van Be Kind Gastouderservice. Een risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid is een omvangrijke inventarisatie en daar komt meer bij kijken dan het plaatsen van een traphekje. Zonder deze inventarisatie mag de opvang niet van start gaan. Via uw digitale omgeving kunt u deze downloaden van uw gastouder.

In de media is er veel aandacht voor Kindermishandeling en terecht. Het komt vaker voor dan je denkt. Be Kind Gastouderservice heeft een Protocol Kindermishandeling. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen bij een vermoeden van Kindermishandeling.

Voor een onafhankelijk rapport van de GGD inspectie over uw gastouder en Be Kind kunt u via het www.landelijkregisterkinderopvang.nl terugvinden. Onder de tab van ouders vind u een link naar de Inspectierapporten  van de gastouders, u komt direct in het overzicht van de gastouders van Be Kind Inspectierapport GGD 26-11-2019. Indien u klikt op de naam van de betreffende gastouder dan ziet u rechts de beschikbare inspectierapporten.

Om de veiligheid te waarborgen in de gastouderopvang zijn de evaluaties met de ouders een belangrijk middel om te horen dat de verwachtingen ten aanzien van de opvang van uw kind zijn uitgekomen en of er zaken zijn die aandacht behoeven. Het jaarlijks evalueren van de opvang is ook een wettelijke eis, maar voor Be Kind Gastouderservice een belangrijk contactmoment om te bepalen of de opvang veilig, gezond en prettig verloopt voor u als ouder en natuurlijk uw kind!

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!