Direct inschrijven?

Maakt gebruik van ons online inschrijfformulier!

Hoe werkt Be Kind Gastouderservice?

  1. Nadat u zich heeft aan gemeld via het aanmeldformulier nemen wij contact met u op. Dit kan telefonisch of per e-mail. Bij de intake inventariseren wij uw wensen, zodat wij op zoek kunnen gaan naar een geschikte gastouder.
  2. Be Kind Gastouderservice en onze gastouders voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid in samenwerking met de GGD stelt. Mede hierdoor komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
  3. Wij stellen een gastouder aan u voor. Als er een “match” is dan zal er een koppelingsgesprek plaatsvinden met Be Kind Gastouderservice en de gastouder op de locatie waar de opvang plaatsvindt. Tijdens het koppelingsgesprek worden de contracten besproken, administratieve zaken afgehandeld en bijzonderheden m.b.t. de opvang van uw kind aangekaart.
  4. Na twee maanden zal er een evaluatie zijn over uw ervaringen met uw gastouder en Be Kind Gastouderservice. Deze evaluatie zal jaarlijks herhaald worden.
  5. Mocht er ondanks alle goede zorgen een klacht zijn waar u met ons niet uitkomt dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang te Den Haag.
  6. In ons pedagogisch beleidsplan staat omschreven welke visie wij hebben over opvoeding en verzorging van onze kinderen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!