Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een opsomming van algemene afspraken. De “Algemene voorwaarden” is een document waarin o.a. de algemene rechten en plichten staan.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!