Over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Be Kind Gastouderservice ten aanzien van de website www.bekind.nl je op het volgende:

Eigendom van Be Kind Gastouderservice

De website, Be Kind Gastouderservice nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Be Kind Gastouderservice. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Be Kind Gastouderservice. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie en prijzen

De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door Be Kind Gastouderservice met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Be Kind Gastouderservice behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De internetprijzen kunnen afwijken van de contractprijzen.

Kwetsbaarheid melden / Responsible disclosure

Be Kind Gastouderservice werkt er hard aan om haar systemen en websites zo veilig mogelijk te houden en zo optimaal mogelijk te laten presteren. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden voorkomen in informatiesystemen. Indien je een kwetsbaarheid bent tegengekomen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk contact per e-mail: info@bekind.nl met ons op te nemen. Wil je je uitschrijven voor de nieuwsbrief? Informeer ons via info@bekind.nl  en schrijf je eenvoudig uit voor de nieuwsbrieven. Nadat een melding is doorgezet naar de verantwoordelijke, sturen we je een ontvangstbevestiging. Elke melding wordt zorgvuldig onderzocht. Wij verzoeken je daartoe om in de melding zoveel mogelijk details (locatie, werkwijze) omtrent de gevonden kwetsbaarheid te vermelden. Zodra onderzoek en een mogelijke fix hebben plaatsgevonden koppelen we dit aan je terug.

Hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Be Kind Gastouderservice, welke geen eigendom zijn van Be Kind maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Be Kind Gastouderservice. Hoewel Be Kind Gastouderservice uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.