HomeOver onsOudersGastoudersInfoContact

Hoe werkt BE KIND Gastouder Service?

 1. Nadat u zich heeft aan gemeld via het aanmeldformulier nemen wij contact met u op. Dit kan telefonisch of per e-mail. Hierbij inventariseren wij uw wensen, zodat wij op zoek kunnen gaan naar een geschikte gastouder.
 2. BE KIND Gastouder Service en onze gastouders voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid in samenwerking met de GGD stelt. Mede hierdoor komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
 3. Wij stellen een gastouder aan u voor. Als er een “match” is dan zal er een koppelingsgesprek plaatsvinden met BE KIND Gastouder Service en de gastouder op de locatie waar de opvang plaatsvindt. Tijdens het koppelingsgesprek worden de contracten besproken, administratieve zaken afgehandeld en bijzonderheden m.b.t. de opvang van uw kind aangekaart.
 4. Na twee maanden zal er een evaluatie zijn over uw ervaringen met uw gastouder en BE KIND Gastouder Service. Deze evaluatie zal jaarlijks herhaald worden. Werkwijze jaarlijkse evaluatie vraagouders
 5. Mocht er ondanks alle goede zorgen een klacht zijn waar u met ons niet uitkomt dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang te Den Haag.
 6. In de link referenties kunt u de ervaringen lezen van ouders over BE KIND Gastouder Service.
 7. In ons pedagogisch beleidsplan staat omschreven welke visie wij hebben over opvoeding en verzorging van onze kinderen.
 8. Informatievoorziening voor ouder(s) en verantwoording Be Kind

Voordelen gastouder & BE KIND Gastouder Service

 • We zijn een kleiner gastouderbureau en daardoor flexibel en persoonlijk
 • Onze bureaukosten zijn rechtvaardig en de werkwijze overzichtelijk
 • Ook voor gastouderopvang krijgt u kinderopvangtoeslag
 • Geen wisselende leidsters, uw gastouder kent uw kind
 • Gastouders zijn flexibel. Geen strikte opening- en sluitingstijden (in overleg)
 • Uw kind groeit op in een huiselijke omgeving
 • Uw gastouder is pedagogisch onderlegd en kan advies uitbrengen over de zorg en opvoeding van uw kind en gerichte spelactiviteiten organiseren
 • Een gastouder kan ook bij u thuis opvangen
 • Uw kind kan bij uw gastouder warm eten
 • Uw kind kan spelen met leeftijdgenootjes in een kleine groep
 • Het is wetenschappelijk bewezen dat gastouderopvang de beste opvang is voor uw kind van 0-4 jaar
 • Ook naschoolse opvang is mogelijk.