HomeOver onsOudersGastoudersInfoContact

De kosten van de gastouderopvang:

  1. De maandelijkse opvangkosten van uw gastouder (het aantal uren maal het uurtarief).
  2. De maandelijkse bureaukosten van BE KIND Gastouder Service.

BE KIND Gastouder Service hanteert de volgende bureaukosten:

1ste kind: € 49,50 per maand. Vanaf 01-01-2019 € 54,50 per maand.

2de kind (uit hetzelfde gezin): € 27,50 per maand. vanaf 01-01-2019 € 29,50 per maand.

Vanaf het 3de kind (uit hetzelfde gezin) gratis.

Voor een gastouder aan huis oftewel een nanny geldt een vast tarief van € 90,- per maand per gezin. Voor een tweede nanny op hetzelfde adres geldt een tarief van € 60,- per maand per gezin.

Maakt u gebruik van een tweede gastouder dan worden er € 25,- extra bureaukosten berekend.

Maakt u gebruik van een andere gastouder tijdens de vakantie van uw eigen gastouder dan wordt er € 15, extra bureaukosten berekend.

Waarom servicekosten?

  1. Wij zorgen dat zowel BE KIND Gastouder Service alsmede onze gastouders voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het toetsingskader van de GGD.
  2. Wij zorgen voor de bemiddeling tussen ouder(s) en gastouder.
  3. Wij zorgen voor de facturatie en uitbetalingen naar de gastouders. (Kassiersfunctie).
  4. Wij checken onze opvanglocaties door het uitvoeren van risico inventarisaties.
  5. Wij “screenen” onze gastouders om er o.a. voor te zorgen dat ze aan de door de overheid gestelde vereisten voldoen, waardoor u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Waarom zijn onze servicekosten rechtvaardig?

Wij zijn een gastouderbureau dat zich kenmerkt door een kleinschalige aanpak. Er wordt géén gebruik gemaakt van onnodige (luxe) voorzieningen en richten ons op de daadwerkelijke goede opvang van kinderen. Wij werken efficiënt, doelmatig en flexibel. Door onze lage service kosten zijn we bereikbaar voor alle inkomensgroepen. Be Kind, wees vriendelijk!

Wilt u berekenen hoeveel u eigen bijdrage is?

Via onderstaande link komt u op de site van de belastingdienst, hierop kunt u berekenen wat uw eigen bijdrage is. Kinderopvangtoeslag is een toeslag. Er is dus altijd een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. Uw kinderopvang wordt dus nooit helemaal gedekt door de kinderopvangtoeslag. Houd hier rekening mee!

http://www.toeslagen.nl